• Multicopy Zero

  ZILCH. NADA. NOLL. Multicopy Zero är premiumpapperet som minskar ert CO2-utsläpp och hjälper er att nå miljömålen. Papperet är koldioxidneutralt och heter Zero eftersom vi klimatkompenserar för de utsläpp som sker under hela kedjan – från råvara till färdigt papper i slutanvändarens hand – så att nettot blir noll. Att en produkt är koldioxidneutral (carbon neutral) betyder att nettoutsläppen av växthusgaser under produktionsprocessen, och i hela kedjan fram till slutanvändare, är noll.
  Köp Multicopy Zero A4 OH 80g här

  Miljömärkningar och certifieringar

  Multicopy Zero är CarbonNeutral-certifierat via Natural Capital Partners (NCP) – ett internationellt resurscentrum för företag, kommuner och stater som eftersträvar en strikt miljöpolicy i sina kärnverksamheter. Beteckningen CarbonNeutral® garanterar att Multicopy Zero uppfyller normerna för koldioxidneutralitet enligt ett internationellt, vetenskapligt baserat protokoll. Utöver CarbonNeutral-certifieringen är Multicopy Zero TCF (Totally Chlorine Free), märkt med Svanen och EU-blomman. Nymölla bruk är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt registrerat i EMAS. Bruket är även certifierat med FSC® och PEFC™.

  Multicopy är alltid ett grönt val

  Multicopy Zero är Multicopys mest miljövänliga papper. Alla produkterna i Multicopyserien är tillverkade på ett sätt som minimerar de fossila utsläppen. Cirka 90 procent av den energi som används vid produktionen kommer från biobränslen, resten från klimatneutrala källor. Råvaran hämtas inom ett område på 10 mil från pappersbruket och massan pumpas direkt in i pappersmaskinen – utan transport eller manuell hantering.